Ecologisch Erf Emst

Tuinafspraken voor zelfoogsters

oogstenWat mogen de zelfoogsters verwachten

 • Groenten geheel op natuurlijke wijze geteeld met aandacht en respect voor mens en milieu.
 • Gevarieerd aanbod van groenten, waarbij ook de minder bekende (onbekend geworden) groenten zullen worden geteeld.
 • Een fijne, rustige, natuurlijke plek om te oogsten.
 • Inspraak in het teeltplan (voorkeuren), eventuele overige tuinactiviteiten en in de tuinafspraken.

Wat mogen wij van de leden verwachten en de leden van elkaar

Speelplek

 • De tuin is open voor zelfoogsters op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 18.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
 • Bezoekers zijn welkom op de tuin als wij aanwezig zijn, of mogen meekomen met een bestaand lid.
 • U dient onze buren te respecteren.
 • Kinderen zijn meer dan welkom, zo krijgen ze de mogelijkheid te leren over hoe ons voedsel groeit. Daarnaast kunnen de kinderen ook buiten de bedden lekker spelen.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Wel houden wij ons het recht voor om kinderen aan te spreken op gedrag wat in onze tuin verstorend is of schade brengt.

Afspraken bij het oogsten

 • In de oogstberichten wordt aangegeven wat er die week geoogst kan worden. In de tuin zelf zullen er groene vlaggetjes staan met de groenten die geoogst kunnen worden. Daarnaast zal per week een richthoeveelheid worden meegedeeld hoeveel er per groente geoogst kan worden.
 • U hoeft geen tuinervaring te hebben, maar het is wel nodig om te leren hoe een gewas het beste kan worden geoogst. Wij zullen elke week via de email en in de oogstberichten toelichten hoe het gewas geoogst dient te worden. Als we in de tuin zijn, kunnen we het voordoen. U kunt het ook aan een van de andere aanwezige leden vragen.
 • Oogst voorzichtig, met respect voor de planten, de grond en de andere leden! Dan kunnen de planten lang en veel dragen.
 • U oogst alleen voor het aantal personen waarvoor u zich hebt opgegeven. In een gezin moet in principe elk lid ingeschreven worden. In principe oogst u per groente zoveel als nodig voor één maaltijd. Voor de duidelijkheid zullen we wel een richthoeveelheid aangeven. Dit zijn hoeveelheden die normaal in een groentepakket gestopt worden. Als u dus een abonnement hebt voor 1 volwassene oogst u bijvoorbeeld bij de sperziebonen ongeveer 200 gram. Staan er ook kinderen op het abonnement dan oogst u bij kinderen die de helft betalen ook de helft en bij een kwart, natuurlijk ook een kwart.
 • U oogst alleen voor eigen verse consumptie. Het is niet de bedoeling dat u voor de winter groente inmaakt of invriest.
 • Wanneer op een bepaald moment groenten in overvloed aanwezig zijn (afwezigheid leden, uitzonderlijk weer) wordt er bericht rondgestuurd dat er ruimer geoogst mag worden.
 • Er wordt zo min mogelijk op de bedden gelopen, alleen om te oogsten. Veel planten staan dicht bij elkaar om de ruimte goed te benutten, er minder kans is voor de concurrerende planten, om gildes te creëren en verwarring te scheppen voor de dierlijke zelfoogsters.
 • Alle delen van de planten die u niet zult eten mag u ter plekke op de oogstplek achterlaten, dit zal tot compost dienen voor de volgende aanplant. Liefst niet op de paden of alles op een hoop gooien.
 • Ieder brengt eigen mand, doosje of tas mee om te oogsten. Mochten wij wat doosjes over hebben dan zullen wij deze in de kas leggen.
 • Wij zullen ervoor zorgen dat er gereedschap is om te oogsten. Ook zal er een weegschaal staan in de kas.
 • Als een bepaalde teelt niet goed is gegaan, dan hebben we met zijn allen wat minder. Het blijft een natuurlijk proces en wij kunnen geen garantie geven! Er worden geen vervangende groenten ingekocht, tenzij ons slecht beheer verweten kan worden.
 • Aan het eind van het seizoen wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd. We bespreken dan het afgelopen seizoen, het teeltplan, de activiteiten. Samen worden nieuwe plannen besproken om de tuin nog mooier en aantrekkelijker te maken!
 • Leden betalen vooraf aan het seizoen voor hun oogstaandeel. Eventueel kan in termijnen betaald worden na overleg met ons.

Facebook Page